2. OWON गेटवे तेस्रो पार्टी क्लाउडमा।

क्लाउड CPI को गेटवे:

OWON को हार्डवेयर र क्लाउड सर्भर बीच संचार प्रोटोकल इन्टरफेस वर्णन गर्दछ।

व्हाट्सएप अनलाइन च्याट!