1. OWON ZigBee यन्त्र तेस्रो पार्टी गेटवेमा।

ZigBee API तेस्रो पक्ष ZigBee गेटवेसँग एकीकरणको लागि उपलब्ध छ।

व्हाट्सएप अनलाइन च्याट!